Kurs na trenera szachowego PZSzach II klasy – Harmonogram

2193

Dwustopniowy kurs na trenera PZSzach klasy drugiej

Kurs trenerski harmonogram

Termin:
20-22 kwietnia 2018 – część metodyczna.

Miejsce:

Biuro Polskiego Związku Szachowego, ul. Marszałkowska 84/92, 00-514 Warszawa.

Wykładowcy:

Jacek Bielczyk Mistrz Międzynarodowy, przewodniczący Kolegium Trenerów PZSzach, Trener klasy I

Marek Matlak Mistrz Międzynarodowy, Trener Kadry Kobiet, FIDE Senior Trainer

Cel Kursu:

Celem kursu trenerskiego jest podwyższenie wiedzy i umiejętności polskich szkoleniowców oraz umożliwienie zdobycia tytułu trenera klasy II PZSzach.

Uczestnictwo:

Osoby, które chcą uzyskać tytuł trenera szachowego II klasy, muszą posiadać tytuł instruktora szachowego przez co najmniej dwa lata oraz przynajmniej jedną normę na tytuł kandydata na mistrza szachowego.

W kursie uczestniczyć mogą także inne osoby, które chcą udoskonalić swoją wiedzę trenerską. Osoby te otrzymają certyfikat ukończenia kursu, jednak bez możliwości ubiegania się o tytuł trenera.

Kurs składa się z dwóch części:

  1. Metodycznej (25h) na której przedstawione zostaną zagadnienia z związane z metodyką planowania szkolenia sportowego, system współzawodnictwa sportowego, tworzenie programu nauczania, metody i zasady nauczania oraz praktyka trenerska na poziomie mistrzowskim.
  2. Pedagogicznej na której przedstawione zostaną zagadnienia związane z przepisami regulującymi działania ośrodków edukacyjnych, podstawy programowej kształcenia ogólnego, psychologii sportu, metody i zasady pracy, metodyka prowadzenia zajęć sportowych i rola menedżerska.

Z części pedagogicznej zwolnieni są uczestnicy, którzy w ramach poprzednich kursów instruktorskich ukończyli część pedagogiczną.
Dla osób, które nie ukończyły części pedagogicznej, przeprowadzony zostanie kurs e-learningowy.

Szczegółowy harmonogram oraz precyzyjne tematy wykładów zostaną podane w najbliższym czasie.

Płatność: 300 zł.

W ramach tej kwoty każdy uczestnik otrzyma materiały wykładowe oraz będzie mógł korzystać z bufetu (kawa, herbata, woda) w trakcie trwania kursu.

Nie przewiduje się zwrotu w przypadku rezygnacji z udziału w kursie.

Termin zgłoszeń:

09 kwietnia 2018 r. na adres: biuro@pzszach.pl
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, posiadaną kategorię, krótką informację o doświadczeniu szkoleniowym, dane kontaktowe oraz potwierdzenie opłaty za kurs na konto:

Polski Związek Szachowy
34 1060 0076 0000 3200 0071 8184
Alior Bank

Limit miejsc: 20, o zgłoszeniach decyduje termin zgłoszeń i wpłat.

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien przedłożyć pracę (objętość nie mniejsza niż 30 stron) na temat wcześniej uzgodniony z wyznaczonym przez Kolegium Trenerów promotorem. Zgodnie z pkt. 9. KOF, opłata za recenzję i obronę pracy dla kandydata na trenera wynosi 700 zł.

Dokładne regulacje znajdują się na stronie PZSzach w strefie PZSzach – szkolenie.

Inne:
Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem ponosi uczestnik lub delegująca go jednostka.