KOF Nr 1/2018 – aktualizacja z dn. 27 marca 2018 r. WAŻNE ZMIANY !

6390

Uchwałą 29/03/2018 Zarząd przyjął:

Zwracamy uwagę na ważne zmiany:

1. W miejsce składek członkowskich od zawodników niezrzeszonych w klubach (punkt 1.1.3 – skreślony) została wprowadzona opłata turniejowa dla zawodników niezrzeszonych w klubach (nowy punkt 4.2) obowiązująca we wszystkich turniejach.

Dodatkowa opłata za udział zawodnika niezrzeszonego (niebędącego członkiem klubu wg Centralnego Rejestru) w każdym turnieju podlegającemu jurysdykcji PZSzach wynosi:
a. 10 zł w turnieju szachów klasycznych
b. 5 zł w turnieju szachów szybkich
c. 5 zł w turnieju szachów błyskawicznych
Zwolnieni z tej opłaty są:
  • zawodnicy do IV kategorii włącznie,
  • dzieci do 7 roku życia włącznie (rocznik 2010 i młodsi),
  • uczestnicy zawodów szkolnych,
  • uczestnicy oficjalnych zawodów w ramach projektu „Edukacja przez szachy w szkole”.
Opłaty obowiązują dla turniejów, których komunikat organizacyjny zostanie opublikowany po 1 czerwca 2018 r. Należności wraz z innymi opłatami na rzecz PZSzach przekazuje organizator.

 

2. Uściśleniu uległy zasady opłat za zmianę przynależności klubowej (pkt 13.3) oraz za wyszkolenie zawodnika (pkt. 13.4) do lat 18. Opłaty będą naliczane także gdy zawodnik pozostawał bez przynależności klubowej przez okres poniżej jednego roku.