Uchwała Nr 29/03/2018 w sprawie zmian w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym Nr 1/2018

143

Uchwała Nr 29/03/2018

z dnia 27.03.2018 r.

w sprawie przyjęcia zmian w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym Nr 1/2018

1. Zarząd PZSzach przyjął

zmiany w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym Nr 1/2018

2. Zarząd PZSzach przyjął

ujednolicony tekst Komunikatu Organizacyjno-Finansowego nr 1/2018

 

Uprawnionych do głosowania: 9

Głosy „Za”: 6
Głosy „Wstrzymuję się”: 1
Głosy „Przeciw”: 0

Nie głosowali: Łukasz Turlej, Michał Parzydeł.