UCHWAŁA Nr 25/03/2018 w sprawie nadania srebrnej odznaki honorowej PZSzach p. Robertowi Krasiewiczowi

82

UCHWAŁA NR 25/03/2018
Zarządu PZSzach z dnia 17.03.2018r.
w sprawie nadania Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach p. Robertowi Krasiewiczowi

Zarząd PZSzach podjął uchwałę o nadaniu Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach p. Robertowi Krasiewiczowi.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 6 głosów ZA.
Nie głosowali Andrzej Ciesiński, Łukasz Turlej oraz Krzysztof Góra.