UCHWAŁA NR 24/03/2018 w sprawie przyjęcia klubu Dom Kultury Koszęcin (SL)

72

UCHWAŁA NR 24/03/2018
Zarządu PZSzach z dnia 14.03.2018r.
w sprawie przyjęcia klubu Dom Kultury Koszęcin (SL)

Zarząd PZSzach podjął uchwałę o przyjęciu klubu Dom Kultury Koszęcin (SL) w poczet członków PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.
Nie głosował Waldemar Taboła.