UCHWAŁA NR 23/03/2018 w sprawie przyjęcia klubów ULKS Lipinki (MP) i UKS Dragon Smolice(WP)

57

UCHWAŁA NR 23/03/2018
Zarządu PZSzach z dnia 09.03.2018r.
w sprawie przyjęcia klubów ULKS Lipinki (MP) i UKS Dragon Smolice(WP)

Zarząd PZSzach podjął uchwałę o przyjęciu klubów
ULKS Lipinki (MP) i UKS Dragon Smolice(WP) w poczet członków PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.
Nie głosował Waldemar Taboła.