Komunikat w sprawie opłat za czynności upominawcze, windykacyjne oraz monitoringowe

881

Uchwałą 15/03/2018 Zarządu PZSzach wprowadzone zostały następujące opłaty za czynności upominawcze lub windykacyjne oraz monitoringowe:

1. Opłaty za czynności upominawcze lub windykacyjne – jednorazowo
a) Pisma wysłane pocztą elektroniczną – 5 zł
b) Pisma wysłane listem poleconym, w tym monity, wezwania do zapłaty – 7 zł
c) Pisma wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w tym monity i wezwania do zapłaty – 10 zł.

2. Sporządzenie i wysłanie monitu (upomnienia, wezwania) – jednorazowo
a) Poczta elektroniczna – 20 zł.
b) List polecony – 25 zł.

Czynność wykonywana jest na adres oficjalnej poczty elektronicznej lub adres pocztowy z Centralnego Rejestru PZSzach.

Czynność wykonywana jest nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni od momentu opóźnienia w stosunku do KOF. W przypadku turnieju szachowego jest to 2 tygodnie od daty zakończenia turnieju. Kolejna czynność monitoringowa wykonywana jest nie wcześniej niż po upływie kolejnych 2 tygodni od momentu wykonania poprzedniej czynności.

Wszystkie opłaty za czynności sumują się.

Komentarz: Uchwała ta ma na celu zdyscyplinowanie tych organizatorów, którzy nie regulują opłat za imprezy organizowane w ramach PZSzach. Niestety takie zachowania zostały zauważone i nie są to pojedyncze wypadki. Wprowadzenie tych regulacji jest czynnością porządkującą, gdyż nie stosowanie się do KOF jest łamaniem Statutu PZSzach i w interesie wszystkich członków Związku jest doprowadzenie do sytuacji, że każdy organizator stosuje się do zasad, jakie regulują działanie PZSzach. Stawki i same regulacje zostały ustalone w oparciu o podobne dla innych sektorów gospodarki, w których występują podobne zjawiska. Jednocześnie intencją Zarządu jest doprowadzenie do sytuacji, że nie będzie potrzeby ich stosować, a zobowiązania finansowe w stosunku do Związku, czyli całego środowiska, będą realizowane w sposób naturalny.