UCHWAŁA NR 22/03/2018 w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Promocji

112

UCHWAŁA NR 22/03/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Promocji

  1. Zarząd postanowił odwołać Michała Kanarkiewicza z funkcji Przewodniczącego Komisji Promocji
  2. Zarząd postanowił powołać Łukasza Turleja na stanowisko Przewodniczącego Komisji Promocji

Głosowało 8 członków Zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymało się