UCHWAŁA NR 19/03/2018 w sprawie organizacji Mistrzostw Polski Juniorów BiS w roku 2018

133

UCHWAŁA NR 19/03/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r.
w sprawie organizacji Mistrzostw Polski Juniorów BiS w roku 2018

Zarząd PZSzach, wobec niewypełnienia warunku dot. wizytacji obiektu, stwierdza wygaśnięcie prawa organizacji MPJ BiS w roku 2018 przyznanego klubowi UKS 21 Podlesie w Uchwale NR 83/09/2017. Zarząd postanawia przeprowadzić wybór organizatora z wolnej ręki i upoważnia Sekretarza Generalnego do prowadzenia negocjacji w tej sprawie.

Głosowało 9 członków Zarządu, 5 głosów ZA, 4 wstrzymało się.