UCHWAŁA NR 18/03/2018 w sprawie przyjęcia regulaminów Mistrzostw Polski w szachach błyskawicznych

87

UCHWAŁA NR 18/03/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów Mistrzostw Polski w szachach błyskawicznych

Zarząd postanowił przyjąć regulaminy:

  1. Indywidualnych Mistrzostw Polski w szachach błyskawicznych
  2. Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet w szachach błyskawicznych
  3. Drużynowych Mistrzostw Polski w szachach błyskawicznych
  4. Drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet w szachach błyskawicznych

Głosowało 9 członków Zarządu, 8 głosów ZA, 1 wstrzymał się.