UCHWAŁA NR 17/03/2018 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów za rok 2017

231

UCHWAŁA NR 17/03/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r.
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów za rok 2017

Zarząd zwołuje Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów PZSzach w dniu 10 czerwca 2018 r. (niedziela) w Warszawie

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA.