UCHWAŁA NR 16/03/2018 w sprawie utworzenia Komisji ds. Konkursów Ofert

83

UCHWAŁA NR 16/03/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r.
w sprawie utworzenia Komisji roboczej ds. nowelizacji regulaminu Konkursów Ofert oraz powołania jej Przewodniczącego.

  1. Zarząd powołuje Komisję roboczą ds. nowelizacji regulaminu Konkursów Ofert.
  2. Zarząd powołuje Waldemara Tabołę na stanowisko Przewodniczącego Komisji roboczej ds. nowelizacji regulaminu Konkursów Ofert.

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA.