UCHWAŁA NR 14/03/2018 w sprawie przyjęcia budżetu Związku na rok 2018

228

UCHWAŁA NR 14/03/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia budżetu Związku na rok 2018

Zarząd zatwierdził budżet na 2018 r. zamykający się przewidywanymi kwotami:

– przychody:          3.862.000 zł
– wydatki:              3.790.817 zł
– wynik finansowy:      71.183 zł

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA