UCHWAŁA NR 12/03/2018 w sprawie odwołania Dyrektora Projektu EpSzwSzk oraz likwidacji tego stanowiska

118

UCHWAŁA NR 12/03/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r.
w sprawie odwołania Dyrektora projektu EpSzwSz oraz likwidacji tego stanowiska

  1. Zarząd odwołuje Piotra Zielińskiego z funkcji Dyrektora Projektu Edukacja przez Szachy w Szkole
  2. Zarząd postanawia zlikwidować stanowisko Dyrektora Projektu Edukacja przez Szachy w Szkole.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.