Uchwała nr 10/03/2018 w sprawie zmian w składzie Zarządu PZSzach

138

Uchwała nr 10/03/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r.
w sprawie zmian w składzie Zarządu PZSzach

1. Zarząd odwołuje Łukasza Turleja z funkcji Wiceprezesa ds. Sportu Powszechnego i powierza mu funkcję Wiceprezesa ds. Sportu Wyczynowego.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.

2. Zarząd dokooptowuje Krzysztofa Górę do składu Zarządu PZSzach i powierza mu funkcję Wiceprezesa ds. Sportu Powszechnego.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.