KOF Nr 1/2018 – komentarz do zmian – (aktualizacja 15.II.2018)

4886

Uchwałą 106/11/2017 Zarząd PZSzach przyjął Komunikat Organizacyjno-Finansowy Nr 1/2018

Aktualizacja (15.II.2018) – Zarząd PZSzach podjął uchwałę nr 7/02/2018 o zawieszeniu obowiązywania pkt. 1.1.3 do dnia 31.03.2018. W tym czasie zostanie wypracowana i opublikowana lista wyjątków od tego punktu.

Główne zmiany:

1. Roczna składka członkowska
1.1.2 dla nowych klubów zarejestrowanych w 2018r.:
a) w pierwszym roku działalności – 100 PLN
b) w drugim roku działalności – 150 PLN
c) w trzecim roku działalności – 250 PLN

1.1.3 dla zawodników niezrzeszonych (w klubach) – 200 PLN.

Komentarz: Jest to roczna opłata obowiązkowa (odpowiednik opłaty klubowej) w przypadku gdy zawodnik nie jest zrzeszony w żadnym klubie i powinna być weryfikowana podczas rejestracji zawodnika do turnieju.

Pkt. 3.3 – zmiana stawki OR z 5 zł na 10 zł.

Komentarz: Każdy organizator turnieju, który ma by uwzględniony w celach klasyfikacyjno-rankingowych PZSzach ma obowiązek uiszczać tą opłatę.

11.7 Opłaty CR
a) za każdy turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE (szachy klasyczne, szachy szybkie i błyskawiczne) obowiązuje dodatkowa opłata CR w wysokości 10 PLN,
b) opłatę uiszcza Organizator,
c) brak opłaty CR może skutkować odrzuceniem turnieju i nieprzesłaniem go do FIDE.

12.5 Za każdy turniej obowiązuje opłata CR w wysokości 10 PLN.

Komentarz: Od każdego turnieju organizator ma obowiązek uiścić opłatę CR w wysokości 10 zł i niezależnie od typu turnieju i rodzaju używanego programu sędziowskiego. Brak tej opłaty będzie skutkować nie przesłaniem turnieju do FIDE, nie uwzględnieniem w celach klasyfikacyjno-rankingowych PZSzach i usunięciem turnieju z serwisu turniejowego PZSzach oraz wyciągnięte zostaną konsekwencje statutowe w stosunku do organizatora.

Opłaty w Euro – wg kursu sprzedaży EUR z tabeli C NBP z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym dokonywana jest wpłata (informacja jest opublikowana na stronie głównej CR).

Brak uregulowania opłat jest naruszeniem Statutu PZSzach i w stosunku do podmiotów niepłacących będą stosowane sankcje przewidziane w Statucie PZSzach oraz regulaminach turniejów. Opłaty powinny być regulowane niezwłocznie. 

Obecnie Biuro PZSzach prowadzi akcję uświadamiającą organizatorów, którzy mają zaległości w stosunku do PZSzach z ostatnich lat. Docelowo nieuregulowane płatności będą przekazywane do egzekucji.

W związku z tym wszyscy organizatorzy, który mają zaległości w opłatach na rzecz PZSzach, niezależnie od roku powstania zobowiązania, proszeni są o ich niezwłoczne uregulowanie.