UCHWAŁA NR 8/02/2018 w sprawie przyjęcia niektórych regulaminów Mistrzostw Polski Juniorów

86

UCHWAŁA NR 8/02/2018

z dnia 15.02.2018r.

w sprawie przyjęcia niektórych regulaminów Mistrzostw Polski Juniorów

Zarząd PZSzach podjął uchwałę o przyjęciu regulaminów:

– Mistrzostw Polski Juniorów do lat 12 i 14

– Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów i młodzików

– Wytycznych w sprawie organizacji i przebiegu zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim

 

Uprawnionych do głosowania: 8
Oddano następującą liczbę głosów: 8
Głosy „Za”: 7
Głosy „Wstrzymuję się”: 1
Głosy „Przeciw”: 0