UCHWAŁA NR 6/02/2018 w sprawie przyjęcia klubów: UKS Hutnik Szczecin (ZP) i UKS Kopernik Olsztyn (WM)

86

UCHWAŁA NR 6/02/2018

z dnia 13.02.2018r.

w sprawie przyjęcia klubów: OKS Hutnik Szczecin (ZP) i UKS Kopernik Olsztyn (WM)

Zarząd PZSzach podjął uchwałę o przyjęciu klubów: OKS Hutnik Szczecin (ZP) i UKS Kopernik Olsztyn (WM) w poczet członków PZSzach.

Uprawnionych do głosowania: 8
Oddano następującą liczbę głosów: 7
Głosy „Za”: 7
Głosy „Wstrzymuję się”: 0
Głosy „Przeciw”: 0

Nie głosował: Paweł Dudziński.