Uchwała Nr 05/02/2018 w sprawie nadania srebrnej honorowej odznaki PZSzach ks. Józefowi Szczecińskiemu i Zofii Marks

126

Uchwała Zarządu Polskiego Związku Szachowego Nr 05/02/2018 

z dnia 05.02.2018

w sprawie nadania srebrnej honorowej odznaki PZSzach ks. Józefowi Szczecińskiemu i Zofii Marks

Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyznaniu srebrnej honorowej odznaki PZSzach ks. Józefowi Szczecińskiemu i Zofii Marks.

Uprawnionych do głosowania: 10

Oddano następującą liczbę głosów: 8

Głosy „Za”: 8
Głosy „Wstrzymuję się”: 0
Głosy „Przeciw”: 0

Nie głosowali: Jacek Gdański oraz Waldemar Cieślak