Komunikat w/s zwiększenia liczby uczestników OOM od 2018 r.

1135

Informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki przychyliło się do wniosku złożonego przez Polski Związek Szachowy w sprawie zwiększenia liczby uczestników OOM z 46 do 52 osób w każdej z grup (D12, C12, D14, C14) począwszy od roku 2018.

Uczestnicy dodatkowi mogą wziąć udział w OOM 2018 na koszt własny lub jednostek delegujących. Prawo obsadzenia dodatkowych miejsc mają w kolejności zdobywcy miejsc 5-10 w Półfinałach Mistrzostw Polski, a w razie rezygnacji uprawnionych – zdobywcy kolejnych miejsc.

Dziękujemy kolegom z Podlaskiego Związku Szachowego za cenną inicjatywę.