Uchwała Nr 116/12/2017 z dn. 31.12.2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminów DMP

80

UCHWAŁA NR 116/12/2017

z dnia 31 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia regulaminów DMP Extraliga, I Liga i II liga.

Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu:

  • regulaminu DMP Extraliga
  • regulaminu DMP I Liga
  • regulaminu DMP II Liga

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA.