UCHWAŁA NR 114/11/2017 w sprawie przyjęcia klubu Stowarzyszenie Szachowe „Husaria” Biesiekierz (ZP)

178

UCHWAŁA NR 114/11/2017

z dnia 26 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia klubu Stowarzyszenie Szachowe „Husaria” Biesiekierz (ZP) w poczet członków PZSzach

Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu klubu Stowarzyszenie Szachowe „Husaria” Biesiekierz (ZP) w poczet członków PZSzach.

 Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.