UCHWAŁA NR 113/11/2017 w sprawie przyjęcia niektórych regulaminów Mistrzostw Polski Juniorów

121

UCHWAŁA NR 113/11/2017

z dnia 26 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia niektórych regulaminów Mistrzostw Polski Juniorów

Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu regulaminów:

– Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w szachach błyskawicznych

– Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w szachach szybkich

– Drużynowych Mistrzostwa Polski Juniorów

– Mistrzostw Polski Juniorów do lat 12 i 14

– Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 i 18

– Pucharu Polski do lat 6-7

– Pucharu Polski do lat 8

– Mistrzostw Polski Młodzików do lat 10

– Wytycznych w sprawie organizacji i przebiegu zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.