UCHWAŁA NR 112/11/2017 w sprawie powołania dyrektora IMP i IMPK 2018

125

UCHWAŁA NR 112/11/2017

z dnia 26 listopada 2017 r.

w sprawie powołania dyrektora IMP i IMPK 2018.

 Zarząd powołał Ewę Przeździecką na dyrektora IMP i IMPK 2018.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA