Uchwała NR 111/11/2017 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Etyki

84

Uchwała NR 111/11/2017

z dnia 26 listopada 2017 r.

w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Etyki

Zarząd postanowił powołać am. Hannę Ereńską-Barlo na przewodniczącą Komisji Etyki.

Głosowało 6 członków Zarządu, 5 głosów ZA, 1 wstrzymujący