Uchwała NR 110/11/2017

84

UCHWAŁA NR 110/11/2017

z dnia 26 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Etyki

Zarząd postanowił powołać Komisję Etyki.

 Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.