Uchwała nr 107/11/2017 w sprawie naliczenia kary umownej dla organizatora DMP II Liga w roku 2017.

104

Uchwała nr 107/11/2017

z dnia 26 listopada 2017 r.

w sprawie naliczenia kary umownej dla organizatora DMP II Liga w roku 2017.

Zarząd postanawia obniżyć II transzę opłaty organizacyjnej o 20% (tj. 1700 zł) tytułem kary umownej za niewłaściwe wykonanie umowy na organizację DMP II Liga w roku 2017.

Głosowało 8 członków Zarządu, 5 głosów ZA, 1 przeciw, 2 wstrzymujące.