Uchwała nr 106/11/2017 w sprawie przyjęcia Komunikatu Organizacyjno-Finansowego Nr 1/2018

103

Uchwała nr 106/11/2017

z dnia 26 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Komunikatu Organizacyjno-Finansowego Nr 1 / 2018 r.

 Zarząd przyjął Komunikat Organizacyjno-Finansowy Nr 1/2018 w proponowanym kształcie wraz z poprawkami.

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.