Uchwała nr 105/11/2017 w sprawie strategii rozwoju i finansowania projektów NT w latach 2018 i 2019

90

Uchwała nr 105/11/2017

z dnia 26 listopada 2017 r.

w sprawie strategii rozwoju i finansowania projektów NT w latach 2018 i 2019

Zarząd uznaje za priorytetowe rozwijanie produktów CA, CR i chessarbiter.com przez najbliższe dwa lata budżetowe.

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA.