Uchwała nr 104/11/2017 z dnia 26 listopada 2017 r. w sprawie zmiany administratora rankingu FIDE

119

Uchwała nr 104/11/2017

z dnia 26 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany administratora rankingu FIDE

Zarząd postanowił odwołać Aleksandra Sokólskiego z funkcji administratora rankingu FIDE i powołać Michała Wejsiga do pełnienia tej funkcji.

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA.