Uchwała nr 102/11/2017 w sprawie zatwierdzenia wzorca regulaminu komisji PZSzach

95

Uchwała nr 102/11/2017

z dnia 26 listopada 2017 r.

Zarząd zatwierdził wzorzec regulaminu komisji.

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.