Ś. † P. Bogusław Sygulski

1389

Ś. † P.
Bogusław Sygulski
(10.08.1957 – 18.12.2017)

fot. Tomasz Tokarski (2006)

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci MM Bogusława Sygulskiego, zasłużonego zawodnika i trenera związanego z GKSz Hetman Pilzno. Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 21.12.2017 roku w Kościele Parafialnym w Czarnej (powiat dębicki)

Informacja biograficzna na stronie szachy polskie