Wrocław. Memoriał Adolfa Anderssena 2-3 grudnia 2017

430

Memoriał Adolfa Anderssena  2-3 grudnia 2017

Organizatorzy
Fundacja im. Adolfa Anderssena, Dolnośląski Związek Szachowy, KS AZS Wratislavia

Miejsce rozgrywek
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Studio Na Grobli
ul. Na Grobli 30/32, Wrocław – https://goo.gl/maps/iczCZG7XmZP2

Uczestnictwo
Memoriał ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni pod warunkiem terminowego zgłoszenia i opłacenia wpisowego.

Zgłoszenia
Zgłoszenia na stronie www.chessinwroclaw.pl lub mailem anderssen@chessinwroclaw.pl

Termin zgłoszeń i wpłaty wpisowego – 30.11.2017.
Wpisowe do turnieju wynosi 50 PLN. Dla osób zgłoszonych po terminie lub wpłacających wpisowe gotówką w dniu turnieju wpisowe wynosi 60 PLN.
Wpisowe należy wpłacać przelewem na konto: Fundacja im. Adolfa Anderssena
38 1750 0012 0000 0000 3660 7122 (Raiffeisen Bank Polska S.A.)
Osoby, które dokonały wpłaty wpisowego na konto i zostało to odznaczone na liście startowej, mogą przybyć bezpośrednio na I rundę.
Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM są zwolnieni z wpisowego, pod warunkiem terminowego zgłoszenia.

System rozgrywek
Wszyscy zawodnicy rozgrywają Turniej Eliminacyjny na dystansie 7 rund.
Po 7 rundzie i ewentualnych dogrywkach, ośmiu najlepszych zawodników uzyska awans do Turnieju Finałowego, rozgrywanego systemem pucharowym.
Pozostali zawodnicy rozgrywają kolejnych 6 rund w Turnieju Pocieszenia,
z uwzględnieniem wyników z Turnieju Eliminacyjnego.
Tempo gry w Memoriale wynosi:  10 minut na partię dla zawodnika z dodawaniem
5 sekund na każde posunięcie.
Szczegóły systemu rozgrywek opisane zostaną w Regulaminie.

Nagrody
 

Turniej Finałowy Turniej Pocieszenia
M-ce Nagroda M-ce Nagroda Nagrody dodatkowe
I 2500 PLN I 400 PLN ELO 1601-2000 Seniorzy pow. 60 lat
II 1800 PLN II 300 PLN I 200 PLN I 200 PLN
III 1200 PLN III 200 PLN II 150 PLN II 150 PLN
IV 700 PLN IV 100 PLN III 100 PLN III 100 PLN
V 500 PLN ELO do 1600 i bez ELO Juniorzy do lat 18
VI 400 PLN I 200 PLN I 200 PLN
VII 300 PLN II 150 PLN II 150 PLN
VIII 200 PLN III 100 PLN III 100 PLN

 

Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 760 PLN zwolnione są
z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.
W Turnieju Pocieszenia zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę dodatkową.

Harmonogram

Sobota, 2.12.2017           13:00                      Ostateczny termin zgłoszeń i wpłat
Sobota, 2.12.2017           14:00                      Uroczyste otwarcie Memoriału
Sobota, 2.12.2017           14:00 – 18:00          Turniej Eliminacyjny – Rundy 1-7
Niedziela, 3.12.2017         9:30 – 13:30          Turniej Finałowy
Niedziela, 3.12.2017        10:00 – 13:30          Turniej Pocieszenia – Rundy 8-13
Niedziela, 3.12.2017        14:00                      Zakończenie Memoriału

Postanowienia końcowe
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.
Memoriał będzie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE (z wyjątkiem dogrywek).
Ostateczna interpretacja Komunikatu i Regulaminu należy do organizatora.