UCHWAŁA NR 94/09/2017 w sprawie akceptacji zmian w Kadrze Narodowej Niewidomych i Słabowidzących

160

UCHWAŁA NR 94/09/2017

z 23.09.2017

w sprawie akceptacji zmian w Kadrze Narodowej Niewidomych i Słabowidzących

 

Zarząd zaakceptował przedłożony wniosek Stowarzyszenia CROSS o dokoptowanie do Kadry Narodowej Niewidomych i Słabowidzących IM Piotra Dukaczewskiego oraz IM Jacka Stachańczyka.

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Zarządu, 3 głosy za, 3 wstrzymujące się.