UCHWAŁA NR 92/09/2017 w sprawie trybu zatwierdzania regulaminów sportowych

103

UCHWAŁA NR 92/09/2017

z 23.09.2017

w sprawie trybu zatwierdzania regulaminów sportowych

 

  1. Zarząd wprowadza Repozytorium regulaminów sportowych na każdy rok publikowane na stronie internetowej PZSzach.
  2. Regulaminy sportowe będą publikowane w formacie pdf.
  3. Regulaminy sportowe na kolejny rok będą zatwierdzane i publikowane w repozytorium do końca poprzedniego roku.
  4. Regulaminy rozgrywek ligowych będą zatwierdzane i publikowane do końca sierpnia poprzedniego roku.
  5. W trakcie trwania roku rozgrywkowego Regulaminy nie będą zmieniane.
  6. Dopuszczalne Regulaminami interpretacje nie mogą zmieniać ich zapisów.

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Zarządu, 6 głosów za.