UCHWAŁA NR 79/09/2017 w sprawie zmian w ChessArbiter Team

107

UCHWAŁA NR 79/09/2017

z 23.09.2017

w sprawie zmian w ChessArbiter Team

  1. Zarząd rozwiązuje dotychczasowy zespół ChessArbiter Team (CAT).
  2. Zarząd powołuje Przewodniczącego Komisji ds. Nowych Technologii na nowego Przewodniczącego CAT.
  3. Zarząd upoważnia Przewodniczącego CAT do ustalenia jego nowego składu w celu zapewnienia rozwoju programu ChessArbiter.

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Zarządu, 9 głosów za.