UCHWAŁA NR 78/09/2017 w sprawie uporządkowania zarządzania serwisami internetowymi PZSzach

101

UCHWAŁA NR 78/09/2017

z 23.09.2017

w sprawie uporządkowania zarządzania serwisami internetowymi PZSzach

  1. Dla realizacji zasad polityki bezpieczeństwa informatycznego w PZSzach Zarząd wprowadza następujące funkcje dla osób zarządzających serwisami internetowymi PZSzach: a) Administrator techniczny b) Administrator struktury c) Administrator kalendarza d) Administrator treści
  2. Wyznaczanie i ewentualną zmianę osób pełniących te funkcje Zarząd powierza Przewodniczącemu Komisji ds. Nowych Technologii.
  3. Jedna osoba może pełnić wiele funkcji i w wielu serwisach.
  4. Każda z osób pełniących ww. funkcje zobowiązana jest do realizacji zasad bezpieczeństwa informatycznego PZSzach i polityki informacyjnej określonej przez Zarząd PZSzach.

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Zarządu, 9 głosów za.