UCHWAŁA NR 77/09/2017 w sprawie uporządkowania dostępu do zmian w Centralnym Rejestrze PZSzach

135

UCHWAŁA NR 77/09/2017

z 23.09.2017

w sprawie uporządkowania

dostępu do zmian w Centralnym Rejestrze PZSzach

 

  1. Zarząd, w związku z realizacją projektu dostosowania Centralnego Rejestru PZSzach (CR) do wymagań ustawy o ochronie danych osobowych, zobowiązuje osoby odpowiedzialne za CR do zmian i odebrania uprawnień dostępu do CR osobom bez aktualnej podstawy prawnej (pisemne umowy, porozumienia, upoważnienia, itp.).
  2. Administratorom wojewódzkim CR mającym dostęp do zmian w CR bez aktualnej podstawy prawnej zostanie odebrany dostęp do zmian w CR. Termin realizacji – 31.10.2017r.
  3. W przypadku odebrania powyższych uprawnień Zarząd wyznaczy zastępczego administratora wojewódzkiego. Środki wypłacane przez PZSzach dla WZSzach zostaną pomniejszone o koszt powołania i funkcjonowania administratora zastępczego.

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Zarządu, 8 głosów za, 1 wstrzymała się.