UCHWAŁA NR 76/09/2017 w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu

104

UCHWAŁA NR 76/09/2017

z 23.09.2017

w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu

 

Zarząd postanowił wykreślić z par. 7 punkt 3.2 Regulaminu Zarządu podpunkt h o treści:

 

„3.2 h) nadzór nad Komisją ds. Inicjatyw w zakresie Pożytku Publicznego”

 

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za.