UCHWAŁA NR 75/09/2017 w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu

97

UCHWAŁA NR 75/09/2017

z 23.09.2017

w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu

 

Zarząd postanowił dodać w par. 5 punkcie 3.4 Regulaminu Zarządu nowy podpunkt g o treści:

„3.4 g) Nadzór nad Komisją Klasyfikacji, Ewidencji i Rankingu

w zakresie Klasyfikacji, Ewidencji i Rankingu.”

 

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za.