UCHWAŁA NR 74/09/2017 w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu

100

UCHWAŁA NR 74/09/2017

z 23.09.2017

w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu

 

Zarząd postanowił zmienić par. 5 punkt 3.3 Regulaminu Zarządu poprzez nadanie nowego brzmienia podpunktu d o treści:

„3.3 d) Nadzór nad Komisją Klasyfikacji, Ewidencji i Rankingu w zakresie opłat i rozliczeń.”

 

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za.