UCHWAŁA NR 73/09/2017 w sprawie likwidacji Komisji Technicznej oraz zmian w Regulaminie Zarządu

94

UCHWAŁA NR 73/09/2017

z 23.09.2017

w sprawie likwidacji Komisji Technicznej oraz zmian w Regulaminie Zarządu

Zarząd postanowił zlikwidować Komisję Techniczną oraz usunąć z par. 5 punkt 3.4 Regulaminu Zarządu podpunkt g o treści:

„3.4 g) nadzór nad Komisją Techniczną.”

 

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za.