UCHWAŁA NR 72/09/2017 w sprawie zlikwidowania Komisji Regulaminowej

87

UCHWAŁA NR 72/09/2017

Z 23.09.2017

w sprawie zlikwidowania Komisji Regulaminowej

 

Zarząd postanowił zlikwidować Komisję Regulaminową.

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za.