UCHWAŁA NR 71/09/2017 w sprawie likwidacji Komisji Komunikacji oraz Komisji Komunikacji i Promocji.

88

UCHWAŁA NR 71/09/2017

z 23.09.2017

w sprawie likwidacji Komisji Komunikacji oraz Komisji Komunikacji i Promocji.

Zarząd postanowił zlikwidować Komisję Komunikacji oraz Komisję Komunikacji i Promocji.

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu, 10 głosów za.