Sprawozdania merytoryczne i finansowe PZSzach za 2016 rok

267

W dniu 18 czerwca 2017 roku podczas Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia delegaci zatwierdzili sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe Zarządu Polskiego Związku Szachowego za 2016 rok.

Bilans 2016
Informacja dodatkowa 2016
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2016
Rachunek Zysków i Strat w.por.2016

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu PZSzach za 2016