UCHWAŁA NR 55/08/2017 w sprawie powołania Waldemara Tury na Przewodniczącego Komisji Kompozycji Szachowej

69

UCHWAŁA NR 55/08/2017

z 15.08.2017

w sprawie powołania Waldemara Tury

na Przewodniczącego Komisji Kompozycji Szachowej

 

  1. Zarząd Polskiego Związku Szachowego powołał Waldemara Turę na stanowisko Przewodniczącego Komisji Kompozycji Szachowej.
  2. Zarząd Polskiego Związku Szachowego powierzył Waldemarowi Turze określenie zasad (regulaminu) działania Komisji Kompozycji Szachowej i ustalenie jej składu osobowego.

 

Głosowało 8 członków. Wszyscy ZA. Nie głosowali Waldemar Cieślak i Michał Parzydeł.