UCHWAŁA NR 54/08/2017 w sprawie utworzenia Komisji Sportu Powszechnego i powołania Jana Kusiny na Przewodniczącego Komisji Sportu Powszechnego

95

UCHWAŁA NR 54/08/2017

z 10.08.2017

w sprawie utworzenia Komisji Sportu Powszechnego i powołania Jana Kusiny na stanowisko Przewodniczącego Komisji Sportu Powszechnego

 

  1. Zarząd Polskiego Związku Szachowego utworzył Komisję Sportu Powszechnego i jednocześnie powołał Jana Kusinę na stanowisko Przewodniczącego Komisji Sportu Powszechnego.
  2. Zarząd Polskiego Związku Szachowego powierzył Janowi Kusinie określenie zasad (regulaminu) działania Komisji Sportu Powszechnego i ustalenie jej składu osobowego.

 

Głosowało 8 członków. Wszyscy ZA. Nie głosowała Anna Mrozińska i Paweł Dudziński.