UCHWAŁA NR 52/07/2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminów I i II Ligi DMP 2017

120

UCHWAŁA NR 52/07/2017

z dnia 23.07.2017

w sprawie zatwierdzenia Regulaminów I i II Ligi DMP 2017

 

Zarząd PZSzach zatwierdził Regulaminy I i II Ligi DMP 2017 w proponowanym brzmieniu.

Regulamin I Ligi DMP 2017

Regulamin II Ligi DMP 2017

Głosowało 7 członków Zarządu. 6 osób było ZA, jedna PRZECIW.

Anna Mrozińska, Kamila Kałużna oraz Waldemar Cieślak nie głosowali.