Konkurs Ofert 2018 – I półrocze

1128

Polski Związek Szachowy ogłasza konkurs na I półrocze 2018 roku.

Jednym z ważniejszych celów Zarządu Polskiego Związku Szachowego obecnej kadencji jest takie przebudowanie systemu przyznawania, organizowania i oceniania imprez by jego efektem była możliwie najwyższa jakość powodująca zadowolenie uczestników, rodziców oraz trenerów. Dla realizacji tego celu wkrótce zostanie powoła komisja, której zadaniem będzie zreformowanie konkursów ofert, opracowanie nowych zasad powierzania, oceniania i rozliczania organizowanych imprez. Reforma wymaga czasu i szczególnej staranności dlatego też z uwagi na upływający czas ogłaszamy konkurs na I półrocze na takich samych zasadach jak dotychczas. Wkrótce zostanie też ogłoszony konkurs ofert na drugie półrocze.

Potencjalnych organizatorów prosimy o dołożenie szczególnej staranności tak by przedstawione oferty były rzetelnie przygotowane i zawierały wyłącznie prawdziwe dane. Zwracamy uwagę, że w warunkach brzegowych konkursu urealniono liczbę miejsc noclegowych niezbędnych do przeprowadzenia poszczególnych imprez. Podczas oględzin obiektów wizytator szczególną uwagę zwróci na zweryfikowanie zaoferowanej liczby miejsc w standardzie podstawowym tak by zgodnie z warunkami konkursu organizator był w stanie zapewnić ich  minimum 75%. Liczba miejsc będzie traktowana nie jako suma łóżek w pokojach tylko – po urealnieniu –  jako liczba pokoi pomnożona przez dwa.

Termin składania ofert: 20.08.2017.

Załączniki konkursowe:

Kalendarz_PZSzach_2017_(zal._nr_1)
Zalacznik_nr_2_druk_oferty
Konkurs_Ofert_2018_-_kryteria_oceny_(zal._nr_3)
Konkurs_Ofert_2017_-_regulamin_komisji_(zal__nr_4) (Regulamin z 2016 roku bez zmian)
Konkurs_ofert_informacja_2018(zal_5)
Przyklad_cen_nagrod(zal_nr_6)