UCHWAŁA NR 50/07/2017 w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Zarządu

171

UCHWAŁA NR 50/07/2017

z dnia 20.07.2017

w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Zarządu

 

Zarząd Polskiego Związku Szachowego decyzją z dnia 20.07.2017r. zatwierdził nowy Regulamin Zarządu w proponowanym brzmieniu.

Treść Regulaminu

Głosowało 10 członków Zarządu -wszyscy ZA.